Nazwa

G-682

G-623

G-603

G-562

Tiger Skin

Ocean Green

Sesame Black

G-664

Tiger Rust

G-684

G-635

G-633

Imperial Cafe

Blushing Rose

Breaking Waves

Butterfly Blue

Glittery White

Pearl White

Classic Crimson

zastosowanie

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okł

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzki i okładziny ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

nasiąkliwość

0,25%

0,36%

0,39%

0,16%

0,30%

0,31%

0,42%

0,72%

0,30%

0,11%

0,31%

0,35%

0,11%

0,35%

0,11%

0,08%

0,35%

0,10%

0,11%

ciężar właściwy

2,61 g/cm3

2,64 g/cm3

2,61 g/cm3

2,61 g/cm3

2,66 g/cm3

2,65 g/cm3

2,83 g/cm3

2,59 g/cm3

2,62 g/cm3

2,97 g/cm3

2,59 g/cm3

2,64 g/cm3

2,69 g/cm3

2,79 g/cm3

2,65 g/cm3

2,65 g/cm3

2,72 g/cm3

2,68 g/cm3

2,71 g/cm3

odporność na ścieranie

45,65 kgf/cm2

39,85 kgf/cm2

55,32 kgf/cm2

34,59 kgf/cm2

38,50 kgf/cm2

46 kgf/cm2

41 kgf/cm2

39,52 kgf/cm2

38,99 kgf/cm2

40 kgf/cm2

27,58 kgf/cm2

51 kgf/cm2

38 kgf/cm2

46 kgf/cm2

33 kgf/cm2

37 kgf/cm2

43 kgf/cm2

38 kgf/cm2

54 kgf/cm2

porowatość

0,73%

0,96%

0,77%

0,53%

1,80%

0,08%

0,56%

1,10%

1,50%

1,40%

0,91%

0,82%

0,23%

0,33%

0,35%

0,21%

0,17%

0,17%

0,31%

odporność na kwasy

0,08%

0,16%

0,14%

0,17%

0,18%

0,08%

0,05%

0,15%

0,19%

0,12%

0,12%

0,15%

98,12%

99,83%

98,81%

98,13%

99,90%

99,90%

98,42%

wytrzymałość graniczna

110

108

106

103

93

284

108  

98

95

76

93

84

28,12

22,21

18,61

38,61

15,35

15,35

21,28

przenikanie cieplne

11,70x10 ^6C

10,90x10 ^ 6/C

9,10(x10'6/C)

8,70x10 ^ 6/C

11,50x10'6/C

10,40x10'6/C

10,30x10'6/C

9.90x10 '6/C

11,30x10'6/C

10,80x10'6/C

10,50x10'6/C

10x10'6/C

5,8x10'6/C

5x10'6/C

5,1x10'6/C

6x10'6/C

6x10'6/C

4,8x10'6/C

4,8x10'6/C

wytrzymałość na ściskanie

1538,6 Kg/cm2

1325,7 Kg/cm2

1044,0 Kg/cm2

1364,0 Kg/cm2

1624,00 Kg/cm2

1283,9 Kg/cm2

1044 Kg/cm2

1500,9 Kg/cm2

1650,00 Kg/cm2

1403 Kg/cm2

0,00 Kg/cm2

1400 Kg/cm2

1543 Kg/cm2

1049 Kg/cm2

1578 Kg/cm2

1194 Kg/cm2

1331 Kg/cm2

1357 Kg/cm2

2186 Kg/cm2

skład

Na2O: 4,07 K2O:5,58 SiO2:73,40 FeO: 0,76 Al2O3:13,30 TiO2:0,12 MgO:0,12 CaO: 1,18

Na2O:4,24 K2O: 5,17 CaO: 4,12 MgO: 1,32 FeO: 3,05 Al2O3: 15,04 SiO2: 67,07 TiO2: 0,40 Inne: 0,48

Na2O: 4,54 K2O: 4,83 CaO: 3,69 MgO: 0,56 FeO: 2,03 Al2O3: 14,46 SiO2: 69,66 TiO: 0,23

Na2O:3,52 K2O: 5,08 CaO: 0,92 MgO: 0,22 FeO: 1,89 Al2O3: 12,67 SiO2: 74,04 TiO2: 0,22 Inne: 1,44

SiO2: 70,11 Al2O3: 15,48 CaO: 3,33 MgO: 0,62 Na2O: 4,05 K2O: 3,14 Fe2O3: 3,08

SiO2: 64,89 Al2O3: 15,49 CaO: 3,92 MgO: 1,65 Fe2O3: 4,23 FeO: 2,51 MnO: 0,07 TiO2: 0,38 K2O+Na2O: 7,94 P2O5: 0,08

Na2O: 4,33 K2O: 5,98 SiO2: 72,45 FeO: 1,14 Al2O3: 5,98 TiO2: 0,18 MgO: 0,39 CaO: 1,52

Na2O:4,07 K2O: 6,61 CaO: 3,34 MgO: 0,79 FeO: 2,14 Al2O3: 12,92 SiO2: 67,74 TiO2: 0,45 Inne: 1,51

SiO: 69,11 Al2O3: 16,50 CaO: 4,21 MgO: 0,71 Na2O: 4,1 K2O: 3,88 Fe2O3: 2,85

SiO: 47,08 Al2O3: 12,71 CaO: 9,87 MgO: 9,81 Na2O: 3,46 K2O: 2,00 Fe2O3: 12,45 Inne: 0,53

Na2O: 3,57 K2O: 4,84 CaO: 3,13 MgO: 1,47 FeO: 3,97 Al2O3: 14,75 SiO2: 66,43 TiO2: 0,48

Na2O: 4,30 K2O: 5,3 CaO: 3,80 MgO: 1,1 FeO:3,5 Al2O3: 14,5 SiO2: 68,22 TiO: 0,3

SiO2: 69,01 Al2O3: 15,15 MnO: 0,55 CaO: 1,41 K2O: 5,2

SiO2: 73,20 Al2O3: 12,67 Fe2O3: 1,13 MnO: 0,55 CaO: 1,41 K2O: 5,2

SiO2: 57,78 Al2O3: 16,58 Fe2O3: 1,13 MnO: 0,55 CaO: 1,41 K2O: 5,3

SiO2: 69,01 Al2O3: 15,15 MnO: 0,55 CaO: 1,41 K2O: 5,1

SiO2: 71,9 Al2O3: 13,37 MnO: 0,55 CaO: 1,41 K2O+Na2: 7,81 Fe2O3: 1,60 P2O5: 0,04

SiO2: 71,9 Al2O3: 13,37 MnO: 0,55 CaO: 1,41 K2O+Na2: 5,4 Fe2O3: 1,60 P2O5: 0,04

SiO2: 69,01 Al2O3: 15,15 Fe2O3: 1,13 MnO: 0,55 CaO: 1,14 K2O: 5,1